Microsoft Office Project Professional 2007 giúp bạn giữ liên lạc với toàn đội thực hiện dự án cũng như kiểm soát công việc, tiến độ, tài chính của dự án. Công việc của bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn nhờ khả năng tạo báo cáo & lập kế hoạch rất mạnh dựa trên các wizard & template có sẵn, cũng như khả năng tích hợp với các chương trình khác có trong bộ Microsoft Office.

Office Project Professional 2007 có tất cả các chức năng của Microsoft Office Project Standard 2007.Office Project Professional 2007 có thể chạy ở chế độ người dùng đơn hay kết nối với Microsoft Office Project Server 2007, điểm này cho phép chương trình cung cấp khả năng quản lý dự án ở cấp độ doanh nghiệp.

Mình đang rất cần bộ này, và đã tìm đc, nay muốn share cho mọi ng, ai cần thì down về mà sử dụng nhé, mình sử dụng rất ng0n

http://www.mediafire.com/?a6lcw3pgj3t20

Số series trong file download

cách crack...

down cái này về Code:

http://www.mediafire.com/?aaveli10r40o1ra
đc cái file mso.dll vs 1 file hướng dẫn,copy file mso.dll đến C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12 sau đó mở MS project, chọn active bằng phone
số phone là 000000-000000-000000-000000-000000-000000-000000

zay là xong, rất đơn giản, chúc các bạn có đc 1 soft để làm việc tốt hơn